Contact

Prima pagina - Nucifere.com Proiecte finalizate si in derulare
slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06

Consultanta preliminara de specialitate pentru înfiintarea unei livezi de nuc, 4 ore

Consultanta preliminara de specialitate pentru înfiintarea unei livezi de nuc, 4 ore

Tip serviciu: online sau față în față

Acest tip de consultanță este oferit persoanelor fizice și juridice ce doresc să înființeze și să exploateze comercial o livadă de nuc, fie din resurse proprii , fie prin Măsura 4.1.a din cadrul Planului Național de Dezvoltare Rurală, fie prin alte tipuri de finațări ( credit bancar, fond de investiții, credit comercial, etc).

În cadrul ședinței de consultanță vor fi abordate următoarele subiecte:
1. Evaluarea preliminară a situației : Amplasament, climă, relief, sol, hidrologie, resurse investitorului disponibile pentru investiție, evaluarea nivelului tehnologic al investitorului.
2. Resurse genetice pretabile pentru condițiile pedoclimatice specifice amplasamentului viitoarei livezi.
3. Scheme de plantare pretabile pe amplasamentul viitoarei livezi, în funcție de relief și obiectivele comerciale vizate de investitor.
4. Securizarea plantației de nuc.
5. Securizarea producțiilor de nuci.
6. Condiționarea și depozitarea producțiilor de nuci.
7. Procesarea și valorificarea superioară a producțiilor de nuci.
8. Asigurarea asistenței la plantare și asistența pe toată durata de viață a plantației de nuc
9. Etapizarea procesului investițional: de la greenfield la livada propriu-zisă.
10. Aspecte financiare : Constituirea bugetului de venituri si cheltuieli & Finanțarea etapelor de realizare a investițiilor.

Pentru clienții ce semnează ulterior cu Biohumus Accelerator Ltd un contract de proiectare , costul acestui serviciu se deduce din valoarea totală a proiectului tehnic de autorizare a înființării unei livezi de nuc.

Notă: Serviciile de consultanță în domeniul horticol fac parte din categoria serviciilor reglementate, ce pot fi prestate NUMAI de către absolvenții insituțiilor de învățământ superior de specialitate horticolă , respectiv de către absolvenții Facultăților de Horticultură din cadrul Universităților de Științe Agricole și Medicină Veterinară . Dovedirea dreptului legal de a presta servicii de consultanță horticolă se face numai prin Diploma de absolvire a Facultății de Horticultură însoțită de Suplimentul la Diplomă care prevede în mod express tipurile de activități ce pot fi desfășurate de către titularul diplomei .

Oferirea de servicii de consultanță horticolă de către persoane fizice sau juridice fără drept este infracțiune prevăzută de Codul Penal și se sancționează cu închisoare.

Solicitarea de servicii de consultanță horticolă de la persoane fizice și firme care nu dețin competențe certificate prin diplomă de absolvire a unei Facultăți de Horticultură vă supune riscului de a pierde integral sumele investite în baza recomandărilor persoanelor care nu pot dovedi că dețin calificarea necesară.

Pret: 498.00 € fara TVA

Cosul de produse

Cosul este gol